Dijete na internetu

Nasilje na internetu sve je češća pojava pojava među djecom i mladima, posebice kada je riječ o popularnim društvenim mrežama.

Cyberbullying je svaki oblik agresivnog i nasilnog postupka počinjen elektroničkim putem, sms porukom ili porukom poslanom putem bilo koje društvene mreže s ciljem vrijeđanja ili napadanja žrtve koja se ne može obraniti.