Energetska obnova obiteljskih kuća za ranjive skupine građana

EObavještavaju se korisnici prava na Zajamčenu minimalnu naknadu s područja mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Metković o javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji omogućava 100% financiranje energetske obnove obiteljskih kuća koje su u vlasništvu ili suvlasništvu člana kućanstva korisnika Zajamčene minimalne naknade ( ranjiva skupina građana u opasnosti od energetskog siromaštva).
Javni poziv je 25.lipnja 2020.g. objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a samo zaprimanje prijava na javni poziv počinje 01.rujna 2020.g.
Prikupljanje potrebne dokumentacije, prijavu za energetsku obnovu obiteljske kuće te cjelokupni tijek obnove za ranjive skupine građana radi certifikator u suradnji s vlasnikom/suvlasnikom obiteljske kuće.
Uvjeti:

A) Kućanstvo čiji član ima u vlasništvu ili suvlasništvu zakonitu obiteljsku kuću (dokaz vlasnički list i građevna dozvola odnosno ostali dokazi legalnosti navedeni u javnom pozivu) koja prema onome što se primjećuje treba poboljšanje energetske učinkovitosti na vanjskoj ovojnici (toplinska izolacija vanjskog zida i zamjena stolarije), a kućanstvo ispunjava neki od socijalnih kriterija:

  1. Troje i više djece u kućanstvu
  2. Broj djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
  3. Broj osoba starije životne dobi
  4. Žrtve nasilja u obitelji

Navedeni socijalni kriteriji uzimaju se u obzir isključivo redoslijedom kako su navedeni, a ne kumulativno ili alternativno, odnosno, prilikom izbora kućanstva mora se voditi isključivo prvim navedenim kriterijem, a ukoliko naprimjer ne postoje kućanstva koja primaju Zajamčenu minimalnu naknadu i imaju troje i više djece prelazi se na slijedeći kriterij broj djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom i tako redom.
Ukoliko se prijavljuje kuća s više suvlasnika svi suvlasnici moraju imati rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb da su korisnici zajamčene minimalne naknade ili članovi kućanstva zajamčene minimalne naknade.
Temeljem navedenih kriterija Centar za socijalnu skrb Metković će izraditi Preporuku za obnovu za dva kućanstva te cetrifikatoru pomoći da stupi u kontakt s kućanstvima.


Ovom obavijesti Centar za socijalnu skrb Metković poziva osobe iz gore navedene kategorije da se jave u Centar za socijalnu skrb Metković ili na broj telefona 020 690 990 ili 020 690 983.

                                                                                                            RAVNATELJ:

                                                                                                     Vatroslav Vugdelija