O nama

Opće informacije

Centar za socijalnu skrb Metković

Centar za socijalnu skrb Metković je javna ustanova socijalne skrbi koja obavlja poslove za gradove Metković i Opuzen te područje četiri općine: Slivno, Kula Norinska, Zažablje i Pojezerje. Najudaljenija naselja na zapadu su od središta Metkovića udaljena 37 km dok su na istoku udaljena 24 km. Područje nadležnosti centra za socijalnu skrb je područje na kojem djeluje pet osnovnih i tri srednje škole. Na ovom području po popisu stanovništva iz 2011 g. je 26.584 stanovnika od toga je na području grada Metkovića s četiri prigradska naselja 16.788 stanovnika dok se 9.796 stanovnika nalazi na području grada Opuzena te četiri općine. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih. Sa 12 zaposlenih  djelatnika, svojim višegodišnjim iskustvom i prepoznavanjem potreba građana, aktivno sudjelujemo u životu lokalne zajednice s općim ciljem unapređenja kvalitete života ljudi.

Kronologija osnivanja i rada

Nakon drugog svjetskog rata subjekti koji se u svojoj nadležnosti bave socijalnom skrbi na području Metkovića i okolnih mjesta razvijali su se u skladu s razvojem socijalne skrbi na području Jugoslavije. Tako su poslove socijalne skrbi obavljali narodni kotari te Sekretarijat uprave.

1. listopada 1977. g. osnovana je samoupravna interesna zajednica socijalne zaštite,  dok je 1987. godine osnovan Centar za socijalni rad. 1991 g. je Centar za socijalni rad postao podružnica Republičkog fonda socijalne zaštite da bi se od 1998. g.  registrirali samostalni Centri za socijalnu skrb.

Centar se od 2005. g. nalazi u prostorijama koje se nalaze u sklopu objekta Doma za starije osobe i tjelesno ili mentalno oštećene osobe. Prostor i oprema su relativno novi iako već sada po veličini ne može zadovoljiti postojeće potrebe. Glede opreme može se reći da je stanje dobro, Centar je opremljen računalima tako da svaki djelatnik ima vlastito računalo, pristup internetu, telefon, centar također ima i službeni automobil.

Upravno vijeće

Centrom za socijalnu skrb Metković upravlja Upravno vijeće u sastavu:

Sanja Čepo Veraja, mag.iur. – predsjednica
Ante Ujdur, prof.
Ana Prusac, dipl.oec.
Asja Palinić Cvitanović, dr.med.spec.škol.medicine
Ana Vidović, dipl.soc.radnica

Ravnatelj

U skladu s čl. 85. Zakona o socijalnoj skrbi, Centar za socijalnu skrb vodi ravnatelj. Ravnatelj ima ovlasti određene zakonom, rješenjem o osnivanju, odnosno statutom centra. Ravnatelja Centra za socijalnu skrb imenuje upravno vijeće na temelju javnog natječaja. Mandat ravnatelja Centra za socijalnu skrb traje četiri godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja. Ravnatelj Centra za socijalnu skrb je mr. sc. Vatroslav Vugdelija.

Suradnja

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Centar za socijalnu skrb Metković surađuje i razvija mrežu pružatelja socijalnih usluga u zajednici koju čine javne i državne ustanove, vjerske zajednice, organizacije civilnog društva, volonteri, službe lokalne i regionalne uprave i drugi dionici koji svojim djelovanjem doprinose poboljšanju kvalitete života svih građana.


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status