Podjela kupona za subvenciju troškova električne energije

PRAVO NA SUBVENCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IMAJU KORISNICI ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE I OSOBNE INVALIDNINE.

Centar za socijalnu skrb u Metkoviću nadležan je za korisnike s područja Grada Metkovića, Grada Opuzena, te općina Kula Norinska, Zažablje, Slivno i Pojezerje.

Korisnici zajamčene minimalne naknade i osobne invalidnine trebaju se u Centru javiti socijalnim radnicama, Ani Vidović ( korisnici zajamčene minimalne naknade) i Željki Kraljević (korisnici osobne invalidnine), gdje mogu preuzeti rješenje o statusu ugroženog korisnika, te kupon.
GDJE I KADA PREUZETI KUPON?
U nadležnom centru za socijalnu skrb trebate preuzeti:
– rješenje o priznavanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata i kupon za mjesec u kojem je priznato pravo
– svaki slijedeći mjesec, najkasnije do 20-tog u tom mjesecu dužni ste u nadležnom centru za socijalnu skrb preuzeti kupon za tekući mjesec

KAKO ISKORISTITI KUPON?

• kupon se može iskoristiti prilikom plaćanja računa za troškove električne energije u poslovnicama Financijske agencije u roku od šest mjeseci od isteka mjeseca na koji se kupon odnosi
• kupon se može iskoristiti za plaćanje troškova električne energije za mjesec u kojem je izdan ili troškova električne energije za bilo koji drugi mjesec
• iskorišteni kupon preuzima i poništava poslovnica Financijske agencije u kojoj je uplata izvršena

TKO MOŽE ISKORISTITI KUPON?

1. Kupon može iskoristiti korisnik kojem je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta prilikom plaćanja računa za troškove električne energije uz predočenje:
• svoje osobne identifikacijske isprave,
• rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata
• te uz predaju kupona i naloga za uplatu troškova električne energije (račun ili uplatnica) poslovnici Financijske agencije.
2. Kupon u poslovnici Financijske agencije umjesto korisnika kojem je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta može realizirati i druga osoba, uz predočenje:
• rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata,
• svoje osobne identifikacijske isprave
• osobne identifikacijske isprave korisnika, odnosno preslike rodnog lista korisnika ako je korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata maloljetna osoba
• te uz predaju kupona i naloga za uplatu troškova električne energije (račun ili uplatnica) poslovnici Financijske agencije.