Standardi kvalitete

Standardi kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi

Sustav socijalne skrbi prolazi kroz promjene koje obilježavaju pomak prema aktivnoj socijalnoj državi. U razdoblju od 2008. do 2010. godine izrađeni su standardi kvalitete kao dogovoreni izraz mjere kvalitete pruženih socijalnih usluga. Ciljevi tih standarda su definiranje okvira za pružanje kvalitetnih usluga korisnicima te veća učinkovitost procjene kvalitete usluga.

Svrha uvođenja standarda je osuvremenjivanje sustava socijalne skrbi, razvoj i širenje mreže sustava prema korisnicima, unapređivanje kvalitete socijalnih usluga i kvalitete stručnog rada. Oni podrazumijevaju propisanu razinu koju socijalne usluge moraju dosegnuti i prema njima se mjere postignuća. Ukratko, standardi su skup mjerljivih i provjerljivih kriterija, a ne nacrt zakona socijalne skrbi. Daju jasne smjernice stručnog rada, usmjeravaju pružanje usluga na korisnika te osiguravaju jednak odnos prema svim građanima. Standardi obuhvaćaju 15 općih standarda s pripadajućim pokazateljima i 10 dodatnih standarda (za pružatelje usluga koji osiguravaju izvanobiteljsku skrb za djecu i mladež te za odrasle).

Standardi su podijeljeni na 4 grupe:

  • standardi koji se odnose na korisnike
  • standardi koji se odnose na zaštitu prava
  • standardi koji se odnose na rukovođenje
  • standardi koji se odnose na okoliš


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status