Stručne cjeline

U Centru za socijalnu skrb Metković rad je raspoređen na 5 stručnih cjelina:

 1. Prijemni ured
 2. Stručna cjelina za novčane i druge pomoći
 3. Stručna cjelina za odrasle osobe
 4. Stručna cjelina za djecu, mladež i obitelj
 5. Ostali poslovi

 

1. Prijemni ured

Prijemni ured uspostavlja prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba korisnika, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. korisnicima se pruža stručna pomoć u vezi s ostvarivanjem njihovih prava.

2. Stručna cjelina za novčane i druge pomoći

U odjelu za novčane i druge pomoći osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih osoba; pravo na pomoć za uzdržavanje, jednokratna novčana  pomoć i rješenja drugih prava na novčane naknade.

3. Stručna cjelina za odrasle osobe

 • U Odjelu za odrasle pružaju se usluge koje obuhvaćaju: poslove radi zaštite starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih odraslih osoba, odraslih osoba pod skrbništvom, osoba s invaliditetom.
 • Poduzimaju se potrebne radnje prije upućivanja osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću na Prvostupanjsko tijelo vještačenja radi davanja nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava ili drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuju vrste i stupanj težine oštećenja zdravlja.
 • Rješava se u prvom stupnju o pravu na pomoć i njegu u kući i pravu na skrb izvan vlastite obitelji, te se provodi postupak priznavanja prava na status roditelja njegovatelja za odrasle osobe.
 • Pokreću se postupci stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba.
 • Poduzimaju se potrebne radnje u cilju suzbijanja nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima.
 • Provode se postupci udomljavanja odraslih osoba.

 

4. Stručna cjelina za djecu, mladež i obitelj

Odjel za djecu, mladež i obitelj rješava probleme u predmetima vezanim za brak i odnose u braku, provodi postupke posredovanja, postupke posvojenja, radi na poslovima uzdržavanja i zaštite osobnih interesa djece, poduzima potrebne mjere za zaštitu imovinskih prava i interesa maloljetne djece, daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima, rješava pitanja skrbništva nad maloljetnim osobama, rade na poslovima zaštite djece bez roditelja, djece koju roditelji zanemarivaju, poslovima djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajem u ponašanju i počinitelja kaznenih djela, djece i mladeži ovisne o drogama, alkoholu i drugim oblicima ovisnosti, djece i mladeži žrtve obiteljskog nasilja, djece s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, provodi postupak priznavanja prava na status roditelja njegovatelja.

5. Ostali poslova

U ostale poslove spadaju financijski i računovodstveni poslovi, opći i kadrovski poslovi, poslovi zaštitarske službe, telefonske centrale i pomoćni poslovi.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status