Stručne cjeline

U Centru za socijalnu skrb Metković rad je raspoređen na 5 stručnih cjelina:

 1. Prijemni ured
 2. Stručna cjelina za novčane i druge pomoći
 3. Stručna cjelina za odrasle osobe
 4. Stručna cjelina za djecu, mladež i obitelj
 5. Ostali poslovi

 

1. Prijemni ured

Prijemni ured uspostavlja prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba korisnika, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. korisnicima se pruža stručna pomoć u vezi s ostvarivanjem njihovih prava.

2. Stručna cjelina za novčane i druge pomoći

U odjelu za novčane i druge pomoći osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih osoba; pravo na pomoć za uzdržavanje, jednokratna novčana  pomoć i rješenja drugih prava na novčane naknade.

3. Stručna cjelina za odrasle osobe

 • U Odjelu za odrasle pružaju se usluge koje obuhvaćaju: poslove radi zaštite starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih odraslih osoba, odraslih osoba pod skrbništvom, osoba s invaliditetom.
 • Poduzimaju se potrebne radnje prije upućivanja osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću na Prvostupanjsko tijelo vještačenja radi davanja nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava ili drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuju vrste i stupanj težine oštećenja zdravlja.
 • Rješava se u prvom stupnju o pravu na pomoć i njegu u kući i pravu na skrb izvan vlastite obitelji, te se provodi postupak priznavanja prava na status roditelja njegovatelja za odrasle osobe.
 • Pokreću se postupci stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba.
 • Poduzimaju se potrebne radnje u cilju suzbijanja nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima.
 • Provode se postupci udomljavanja odraslih osoba.

 

4. Stručna cjelina za djecu, mladež i obitelj

Odjel za djecu, mladež i obitelj rješava probleme u predmetima vezanim za brak i odnose u braku, provodi postupke posredovanja, postupke posvojenja, radi na poslovima uzdržavanja i zaštite osobnih interesa djece, poduzima potrebne mjere za zaštitu imovinskih prava i interesa maloljetne djece, daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima, rješava pitanja skrbništva nad maloljetnim osobama, rade na poslovima zaštite djece bez roditelja, djece koju roditelji zanemarivaju, poslovima djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajem u ponašanju i počinitelja kaznenih djela, djece i mladeži ovisne o drogama, alkoholu i drugim oblicima ovisnosti, djece i mladeži žrtve obiteljskog nasilja, djece s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, provodi postupak priznavanja prava na status roditelja njegovatelja.

5. Ostali poslova

U ostale poslove spadaju financijski i računovodstveni poslovi, opći i kadrovski poslovi, poslovi zaštitarske službe, telefonske centrale i pomoćni poslovi.