Upute građanima

Upute građanima o organizaciji rada Centra za socijalnu skrb Metković u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2

Rad Centra organiziran je na slijedeći način:

  • sve aktivnosti koliko je moguće provode se e-komunikacijom i telefonom (e-mail: korisnik049@mdomsp.hr; tel: 020/690-999),
  • prije prvog neposrednog kontakta s korisnikom provjerava se je li mu izrečena mjera samoizolacije
  • korisnik prije neposrednog kontakta mora potpisati Izjavu da nije imao temperaturu ni respiratorne smetnje i da prema svom saznanju nije bio u kontaktu sa zaraženom osobom
  • prije ulaska u prostorije Centra korisniku se mjeri temperatura
  • na ulazu u prostorije Centra korisnik mora dezinficirati ruke dostupnim dezificijensom
  • kada god je moguće korisnici dolaze u točno dogovorenom terminu, čekaju na svoj red na otvorenom i nakon prijema i/ili završenog postupka ne zadržavaju se u Cenntru za socijalnu skrb