Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi je pisani sporazum roditelja o načinu ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi u okolnostima u kojima roditelji djeteta trajno ne žive u obiteljskoj zajednici.

Planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi mora se detaljno urediti:

  1. Mjesto i adresa djetetova stanovanja
  2. Vrijeme koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja
  3. Način razmjene informacija u vezi s davanjem suglasnosti pri donošenju odluka bitnih za dijete
  4. Visinu uzdržavanja kao obvezu roditelja djeteta kod kojeg dijete ne stanuje
  5. Način na koji će se rješavati buduća sporna pitanja

Planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi mogu se urediti i druga pitanja ostvarivanja roditeljske skrbi za koja roditelji smatraju da su bitna za dijete. Roditelji su dužni upoznati dijete sa sadržajem Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i omogućiti mu da izrazi svoje mišljenje u skladu s njegovom dobi i zrelošću. Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi može se mijenjati u skladu sa dobi i zrelošću djeteta ili ako to zahtijevaju bitno promijenjene okolnosti na strani roditelja ili djeteta.
Roditelji, bez obzira na to ostvaruju li roditeljsku skrb zajednički ili samostalno, imaju pravo samostalno donositi svakodnevne odluke u vezi s djetetom za vrijeme kad se dijete nalazi kod jednoga od njih. Svakodnevne odluke može donositi i drugi član obitelji koji stanuje s djetetom uz pristanak roditelja.
Roditelji su dužni međusobno poštovati roditeljsku samostalnost u donošenju odluka i roditeljski autoritet u vrijeme kad se dijete nalazi kod drugog roditelja.
U hitnim slučajevima, kad prijeti neposredna opasnost za dijete, svaki od roditelja ima pravo, bez suglasnosti drugog roditelja donijeti odluke o poduzimanju nužnih radnji u skladu s djetetovom dobrobiti i o tome u najkraćem mogućem roku obavijestiti drugog roditelja.
Odluke o poduzimanju nužnih radnji može donijeti i drugi član obitelji koji stanuje s djetetom odnosno odgovorna osoba u odgojno-obrazovnoj ustanovi koju dijete pohađa u slučaju da neposredna opasnost nastupi za vrijeme boravka u njoj.
Obrasci plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi te smjernice za ispunjavanje plana:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status